Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije kojima se zadovoljavaju potrebe javnosti za kulturnim programima a koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i drugi) te fizičke osobe.

Prijaviti se mogu programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, programi u muzejskoj djelatnosti i vizualnim umjetnostima, programi u glazbenoj djelatnosti, programi u dramskoj umjetnosti, plesu i pokretu, programi u audiovizualnoj djelatnosti, programi u književnoj djelatnosti, programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, programi kulture u zajednici (programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina, kulturne akcije i manifestacije na području gradskih mjesnih odbora, programi društava prijateljstva i dr.), manifestacije te programi za mlade.

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu objavljen je danas web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, a prijave prijedloga programa zaprimaju se do 29. listopada 2021. godine, do 16.00 sati.

Prijave se podnose isključivo u online obliku, putem Informacijskog servisa grada Rijeke dostupnog na portalu e-usluga http://gov.rijeka.hr.

Osim na web stranici Grada Rijeke, detaljne informacije o Javnom pozivu dostupne su od danas, 29. rujna 2021. godine i u Informativnom centru Grada Rijeke (Ri Info), Korzo 18 b.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Iznimno, stručno vrednovanje prijedloga programa kulture u zajednici i programa za mlade, zbog njihove interdisciplinarnosti i raznovrsnosti, provode Stručna povjerenstva koja čine predstavnici Kulturnih vijeća Grada Rijeke nadležnih za područje kulturne djelatnosti u koje predloženi prijedlozi programa pripadaju, a imenuje ih gradonačelnik Rijeke po isteku roka za podnošenje prijava.

Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća i Stručna povjerenstva dostavljaju Odjelu za kulturu Grada Rijeke koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima. Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke.