Nagrada koja nosi ime istaknutog hrvatskog slikara Ive Kaline dodjeljuje se svake dvije godine domaćoj ili stranoj fizičkoj, odnosno pravnoj osobi, za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe, a sastoji posebnog pisanog priznanja te novčane nagrade Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja te novčane nagrade u brutto iznosu od 2.654,46 eura.

Prijedloge za dodjelu Likovne nagrade Ivo Kalina mogu dostaviti sve fizičke i pravne osobe. Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran, a uz životopis (za kandidata koji je fizička osoba) ili opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je pravna osoba) potrebno je dostaviti dokumentaciju o održanoj izložbi te pisano obrazloženje.

Pristigle prijedloge vrednovat će Stručno povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Rijeke.

Rok za dostavu prijedloga je 3. ožujka 2023. godine. Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Grada Rijeke, odjeljak broj 1, Titov trg 3 ili poslati poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Likovna nagrada Ivo Kalina, Korzo 16/III, 51000 Rijeka.

Tekst Javnog poziva za dostavu prijedloga za dodjelu Likovne nagrade Ivo Kalina dostupan je i na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Ivo Kalina

Rođen je 21. veljače 1925. godine u Zagrebu, gdje je 1950. godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića, a od 1957. godine član grupe Mart. Od 1963. godine živio je i radio u Opatiji, a umro je u Rijeci 24. srpnja 1995. godine. Svojim životnim opredjeljenjem i stvaralačkim opusom Ivo Kalina zauzeo je iznimno mjesto u likovnoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća u Hrvatskoj. Njegovi su radovi uvršteni u brojne funduse muzeja i zbirki. Moderna galerija Rijeka organizirala je njegovu retrospektivnu izložbu 1994., a među važnim posthumnim izložbama nalazi se retrospektivna izložba pod naslovom Mijene geste u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu. Među brojnim drugim nagradama, dobitnik je i Nagrade grada Rijeke za slikarstvo 1974. i 1995. godine.