Dan mimoza

U Rijeci i
Primorsko-goranskoj županiji Dan mimoza organizira Liga protiv raka PGŽ. Dan
mimoza također najavljuje i Europski tjedan borbe protiv raka vrata maternice,
koji slijedi naredni tjedan.

Rak vrata
maternice bolest je koja se može jednostavno otkriti u ranom stadiju. Nažalost,
još je uvijek neopravdano relativno visoki pobol od raka vrata maternice, koji
se često javlja u mlađoj dobi. Upravo iz tog razloga, cilj akcije je podsjetiti
na važnost znanja kako spriječiti da do bolesti dođe (prevencija) i redovitih
ginekoloških pregleda. Stoga edukacija o načinima prevencije raka vrata
maternice spada u prioritete javnozdravstvenih akcija.

Akcija u
Rijeci okupila je mnoštvo volontera, uglavnom članova kluba Mirta i Lige protiv
raka a priključili su se i onkolozi, ginekolozi, medicinske sestre sa odjela
ginekologije, učenici Medicinske škole u Rijeci te Nastavni zavod za javno
zdravstvo Primorsko- goranske županije.