MO PODVEŽICA

Trovanje glodavaca provodit će se mamcima zatrovanim mamcima.

Zatrovani mamci biti će postavljeni sukladno važećem programu preventivne deratizacije.

Postavljanje zatrovanih mamaca obavit će stručni djelatnici “Dezinsekcija” d.o.o.

Da bi suzbijanje glodavaca bilo učinkovitije, treba poduzeti slijedeće:

  • odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito hranu, jer će na
    taj način izgladnjeli glodavci biti prisiljeni uzimati izložene
    zatrovane mamce;
  • ne dirati i premještati zatrovane mamce;
  • kod sumnje da je došlo do trovanja zatrovanim mamcima, obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili “Dezinskecija” d.o.o.

Oznake