Grijanje, radijator

Naime, iako je ogrjevna
sezona završila 31. ožujka, došlo je do novog pada temperature te je danas, 18. travnja 2017. godine Energo
pokrenuo grijanje u svim gradskim toplanama.

Ukoliko zgrada ne želi koristiti
uslugu grijanja, može je isključiti u svojoj podstanici.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Energu, na
besplatni info telefon 0800 353 040.