Panorama Rijeka

Sukladno članku IX Programa ispita i načina provjere znanja vozača autotaksi vozila o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Rijeke, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav daje slijedeću obavijest o polaganju ispita za autotaksi vozače.

Polaganje ispita održati će se u petak 21. svibnja 2010. godine u prostorijama Odjela gradske uprave za komunalni sustav, u Rijeci, Titov trg 3, sala na II katu, s početkom u 9,00 sati. Polaganju ispita mogu pristupiti samo vozači koji su prisustvovali predavanju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na telefon broj 051/209 345.