Atraktivan program
započeo je uvertirom Straussove operete „Šišmiš“, nastavio se Adagiom iz baleta
„Spartak“ Arama Hačaturjana dok je prvi dio koncerta okončan izvedbom
Gershwinove „Rapsodije u plavom“, za klavir i orkestar. U drugom dijelu
koncerta, publika je uživala u popularnom Valceru br. 2 Dmitrija Šostakoviča te
Ciganskim napjevima za violinu i orkestar Pabla de Sarasatea te neizostavne i
posebno omiljene, šarmantne i vesele polke i valcere Johanna Straussa Mlađeg:
Carski valcer, Trič-trač polku, Anninu polku, Perpetuum Mobile i Eljen a
Magyar.