KBC Rijeka

“Stigao je 3D laparoskopski stup koji će savim sigurno bolje
definirati laparoskopske tehnike koje se provode u digestivnoj
kirurgiji”, rekao je sanacijski upravitelj Davor Štimac, dodavši da će
novi uređaji ubrzati proces operiranja bolesnika.

Predstojnik Klinike za anesteziologiju Alen Protić istaknuo je
da anesteziološki uređaji, vrijedni 2,5 milijuna kuna, zadovoljavaju
kvalitetu anestezije te omogućuju veću sigurnost pacijentu i
anesteziologu.

Zamjenik predstojnika Klinike za kirurgiju Đordano Bačić
naglasio da 3D laparoskopski stup omogućuje znantno precizniji kirurški
rad kod kompliciranih zahvata, s mnogo manjom mogućnošću neželjenih
oštećenja okolnog tkiva. Rekao je i da se na ovoj klinici godišnje obavi
između 700 i 800 laparoskopskih zahvata.

Oznake