Ne može bez krampa i motike

Pa skoro da bi imali pravo. Računali smo da će nova tehnologija riješiti sve, ali negdje je zapelo i moralo se pribjeći kopanju, a riječ je o obnavljaju mješovitog kanalizacijskog kolektora u Ulici Drage Gervaisa.

Nadamo
se da će se problem brzo riješiti, te da će građani pokazati strpljenje
i obzirnost u svezi istog, jer će  vjerovatno doći do problema u
parkiranju, kao i odvozu  smeća.

(G.P.) 

Oznake