sprave fitness

Stručni studij za izobrazbu trenera
u trajanju od 3 godine ove se godine, po prvi puta, ustrojava i kao redoviti
studij za izobrazbu trenera na koji se upisuje 50 studenata koji će kandidirati
za sljedeća studijska usmjerenja: fitnes, kondicijska priprema sportaša,
sportska rekreacija i razni sportovi. Kao i do sada, studij će se izvoditi i
kao izvanredni na koji će se moći upisati 250 kandidata.

Po završetku studija,
kako redovitog, tako i izvanrednog, polaznici stječu stručne kompetencije i
potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša,
sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv
STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE što se upisuje u radnu knjižicu.

Izmjenama i dopunama Zakona o sportu
iz 2012. godine prolongiran je rok za stjecanje odgovarajuće stručne spreme za
rad u sportu sa 2014. godine na 2017. godinu. S time su dobivene dodatne tri
godine kako bi veliki broj trenutno neosposobljenih i trenera bez odgovarajuće
stručne spreme stigao do 2017. godine steći Zakonom propisane uvjete za rad i
obavljanje stručnih poslova u sportu.

Ako se iz Primorsko-goranske i
Istarske županije na izvanredni studij upiše 50 i više kandidata nastava općih
semestara (prvi, treći i peti) izvodila bi se u Rijeci. U tom slučaju dio
sufinanciranja provedbe navedenih semestara u Rijeci preuzeli bi Riječki
sportski savez i Zajednica športova Primorsko-goranske županije čime bi i
troškovi pohađanja studija za studente bili manji.

Sve informacije, kao i obrasce
vezane uz prijavu te liječnički mogu se preuzeti na internetskim stranicama
SCIT-a
.