U sklopu natječaja osigurana su sredstva za financiranja produkcije, prezentacije i distribucije projekata i aktivnosti iz znanstvenih, kulturnih i umjetničkih područja. Dugoročni cilj navedenih programa je otvaranje i približavanje Sveučilišnog Kampusa na Trsatu široj društvenoj zajednici odnosno uključivanje lokalnog
stanovništva u provedbu zajedničkih projekata i događaja na Kampusu.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Rijeci, zaposlenici Sveučilišta u Rijeci kao fizičke osobe, sastavnice Sveučilišta u Rijeci, organizacije civilnog društva, neformalne grupe pojedinaca i lokalni
klubovi koji se nalaze ili djeluju na području Kampusa, Vojaka i Trsata.

Projekti koji budu odabrani provodit će se tijekom 2019. i 2020. godine u sklopu manifestacija i/ili festivala susjedstva u organizaciji Kampus kreativnog tima (KKT) i stručnim timom trgovačkog društva Rijeka 2020 d.o.o.

Prijavljeni sadržaji trebaju biti namijenjeni svim građanima Grada Rijeke i šire okolice, uključujući i članove sveučilišne zajednice (djelatnici i studenti Sveučilišta u Rijeci).

Prijave se mogu podnijeti od 8. studenog 2018. godine do 28. prosinca 2018. godine u 23:59 sati.

Prijave se podnose Sveučilištu u Rijeci elektroničkim putem na adresu masa.drndic@uniri.hr,
a obrazac za prijavu nalazi se na stranicama tvrtke Rijeka 2020.

Sveučilište u Rijeci je strateški i programski partner Grada Rijeke i RIJEKA 2020 d.o.o. u provedbi projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. To partnerstvo se, pored raznih vidova suradnje, manifestira i putem programskog pravca 27 susjedstava, programa koji pruža višestruke prilike za kulturnu razmjenu diljem cijele Europe, stvarajući neformalne mreže inter-susjednih kulturnih aktivnosti i nove društvene centre.
Susjedstvo Kampus kao jedno od 27 susjedstava jedinstven je primjer sinergije znanosti i kulture grada koja se događa na svim razinama.

Sveučilište u Rijeci je kao dio aktivnosti na programskom pravcu 27 susjedstava 2017. godine oformilo širu radnu skupinu pod nazivom Kampus kreativni tim (KKT) u kojoj sudjeluje veći broj profesora, asistenata,
kulturnih djelatnika i studenata te operativni tim Izvršni odbor KKT-a čija je zadaća koordinacija i operacionalizacija predloženih ideja, projekata i programa.