Krk

U utorak ujutro nastavljena je potraga za nestalim nautičarem na području otoka Krka, na području između Klimna i Šila te južno od Šila. Kako se krug potrage proširio u potragu su pozvane i stanice HGSS Delnice, Ogulin i Karlovac. Pretražilo se veliko priobalno područje koje je bilo iznimno zahtjevno zbog svoje nepristupačnosti, a danas će se nastaviti pretraživati prošireno područje, te će se uključiti i posebni čamci i spašavatelji na divljim vodama koji se mogu približiti obali te pretraživati one detalje koji nisu vidljivi s obale.

HGSS je specijaliziran za pretrage i spašavanja na strmim djelovima obale te na vodama, zato resurs Središnjice za traganje i spašavanje na moru u Rijeci izlazi na teren kada treba pretraživati obalu i kada se zbog velikih valova brodovi za pretraživanje ne mogu približiti obali .

Mladić iz Svete Nedjelje nestao je u nedjelju ujutro, 22. srpnja pošto je s vršnjakom iz Opatije isplovio gumenjakom po olujnoj buri.

Opatijac je skočio iz gumenjaka i otplivao na obalu te obavijestio mjerodavne službe, koje su odmah krenule u potragu. Potraga je prekidana u više navrata zbog jake bure.