Voda

ŠKROBOTOVAC, ČAVALSKO, ZAMETSKOG KORENA od kućnog broja 10 do 18, STARI PUT, VLADIVOJA I MILIVOJA LENCA do kućnog broja 56, MARIA GENNARIA, u naselju „LOVORKA KUKANIĆ“, MEDOVIĆEVA, MEŠTROVIĆEVA, KRŠINIĆEVA , UDATNOGA, SIMONETTIEVA, PILEPIĆI, SNEŽNIČKA, NEHAJSKA, SLAVINJ, BOŽE STARCA JURIĆEVA, KALIĆ, STARCI, PRIMORSKA, MARIJE GRBAC, BORIK, PAZINSKA, BUZETSKA, CRIKVENIČKA, ČABARSKA, DRAŽIČKA, DALMATINSKA, PLITVIČKA, DOLČIĆ, LUDVETOV BREG, SLAVKA TOMAŠIĆA, BRAĆE BAĆIĆ, IVANA ĆIKOVIĆA BELOG od kućnog broja 3 do kraja, DIRAČJE, MILUTINA BATAJE, DRAŽICE, AVELINA TURKA, RAVNIK, GRABOVAC, TRSTENIČKA, ANTE MANDIĆA i MATE SUŠNJA.

Popis područja koje će ostati bez vode dostupan je i na internetskim stranicama Rijeka Kontakt Centra, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te se može dobiti i telefonski na broju 211 906.
 
Za vrijeme prekida u vodoopskrbi, opskrba vodom bit će omogućena putem autocisterne koja će kružiti ulicama Medovićeva, Meštrovićeva i Simonettijeva.
 
Molimo sve korisnike vodne usluge da se opskrbe dovoljnim količinama vode.
Nakon završetka radova i ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe, tj. dolaska vode, molimo da se voda pusti da istječe dok se ne razbistri.
 
U slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi.