Policija, Mup

Istaknula je da su prioriteti u daljnjem radu policije suzbijanje
korupcije i svih oblika organiziranoga kriminala, borba protiv zloporabe
droga, borba protiv svih vrsta nasilja te smanjenje broja kažnjivih
djela vezanih uz imovinski kriminal.

Godine 2012. na području Primorsko-goranske županije bilo je
4887 kažnjivih djela, što je 6,3 posto u odnosu prema 2011. godini,
izvijestila je PU. Razriješeno je 64,8 posto kažnjivih djela, a šteta
nastala tim djelima procjenjuje se na 115,7 milijuna kuna, što je 55
posto manje u odnosu prema 2011. godini.

Godine 2012. najviše je bilo kažnjivih djela općeg kriminala, a
među njima najbrojnija su bila imovinska kažnjiva djela, i to provalne
krađe.

Kažnjivih djela vezanih uz gospodarski kriminal bilo je 13,9
posto manje nego godinu dana prije, a najviše je bilo zloporaba ovlasti u
gospodarskom poslovanju. Razriješeno ih je 97,6 posto, a visoka je
razriješenost i kažnjivih djela vezanih uz organizirani kriminal – 93,2
posto.

Zloporaba droga povećala se za 3,5 posto u odnosu prema 2011.
godini. Zaplijenjeno je oko 12 kilograma marihuane, oko 1,5 kilograma
heroina, 822 grama amfetamina, 231 biljka kanabisa i drugo.

Na županijskim cestama dogodilo se 3360 prometnih nesreća, ili
8,5 posto manje nego 2011. godine, a poginulo je 25 osoba, manje nego
2011. godine, kad je poginulo 35 osoba, izvijestila je Policijska
uprava.

U pokušaju nezakonitog prijelaza državne granice zatečene su 604
osobe, među kojima je bilo najviše Afganistanaca, Alžiraca i Sirijaca.

Kalendar događanja