mjesni-odbori

Riječ je o zaprimljenim prijedlozima osoba,  udruga i predstavnika stanara, no očekuje se da će broj prijedloga biti i veći obzirom da će se uzeti u obzir i  prijedlozi građana koji su zaprimljeni tijekom godine u mjesnim odborima.
 
U konačnici, očekuje se da će više od 500 konkretnih prijedloga za uređenja  biti poslano Odjelu za komunalni sustav Grada Rijeke na analizu i obradu u smislu mogućnosti realizacije. Naime, Grad Rijeka ova uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere.
 
Na temelju prijedloga građana koje je moguće realizirati, vijeća mjesnih odbora utvrdit će prioritetne projekte sukladno pripadajućim financijskim sredstvima. Te će prioritete usvajati Gradsko Vijeće krajem godine u obliku dokumenta pod nazivom Plan raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2017. godini.  
 
Podsjećamo, ovaj poziv na predlaganje projekata uređenja je bio otvoren od 1. do 22. travnja, a predlagati su se mogli projekti poput izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave javne rasvjete, asfaltiranja cesta, uređenja kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometnih signalizacija, sanacija divljih deponija i sl.
 
U gradskom proračunu za realizaciju prijedloga građana svake se godine, još od od 2004, osiguravaju potrebna sredstva u iznosu od oko 10 milijuna kuna godišnje kako bi građani dobili priliku da okoliš u kojem žive usklade sa svojim potrebama.
Na ovaj način građani ne predlažu samo najznačajnije komunalne projekte za svoj kvart, nego i neposredno sudjeluju u kreiranju gradskog proračuna, odnosno sami određuju na što će se sljedeće godine trošiti dio javnog novca.
 
Osim na ovaj način, participiranje građana u donošenju proračuna omogućeno je i putem edukativne proračunske igre Proračun(ajme), te putem Riječkog programa lokalnog partnerstva.
 
Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen

Kalendar događanja