Kostanj

„Grad Rijeka preuzeo je obvezu plaćanja članarine za Plavu zastavu, obvezu
sređivanja i održavanja plaže, ali i provjeru kakvoće mora s Nastavnim zavodom
za javno zdravstvo svakih 15 dana“, rekao je zamjenik Filipović. Dodao je da
Rijeka svake godine bilježi povećanje broja dolazaka turista za oko 25 posto, a
mnogima od njih upravo je Plava zastava signal prilikom biranja
destinacije za godišnji odmor.

KostanjSilvia Velčić iz Društva multiple
skleroze Primorsko-goranske županije istaknula je kako na plažu Kostanj dolazi
već godinama jer je dobro opremljena i korisna osobama s invaliditetom. „Imamo
ploče za sunčanje na koje se iz kolica možemo lako prebaciti i sunčati,
a dizalica i rampa omogućavaju nam ulazak i izlazak iz mora. Osim
toga, tu su i naši spasioci koji nam, osim što nas čuvaju, i puno pomažu.
Zahvalila bih se Gradu Rijeci koji već dugi niz godina održava ovu plažu i na
taj način omogućava da i mi osobe s invaliditetom uživamo u ljetnim radostima
kao i ostalo pučanstvo“, rekla je Velčić.

Podizanju Plave zastave prisustvovali su i pročelnik Odjela za urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, pročelnica Odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat, u ime Vijeća MO Kantrida Vesna
Buterin te korisnici plaže.

KostanjPlava zastava je međunarodni
odgojno-obrazovni ekološki program s ciljem održivog upravljanja i gospodarenja
morem i obalnim pojasom, kojim se nastoji osigurati suradnja turizma i zaštite
okoliša na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Plaža
nagrađena Plavom zastavom nosi međunarodno priznanje koje je u rangu ISO-norme,
a po dalekosežnosti je još značajnija za lokalnu zajednicu, na čijem području se
provodi.

Plaža Kostanj je i uoči ove sezone kupanja, koja je službeno započela 1.
lipnja, uređena i pripremljena za kupače. Sanirana su oštećenja obalnog zida,
popravljena ograda uz stubište te očišćene sunčališne površine. Plaža
im rampu, psihološke brane, plutajuću zaštitnu brana, plažni tuševe i koš
za košarku u moru. Došljunčan je i dio plaže za djecu osobe s invaliditetom
radi lakšeg pristupa moru. Također, Grad Rijeka je i ove godine osigurao
dežurstvo dvaju spasioca, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 50
tisuća kuna.