Na desetke svijeća gorilo je uz fontanu na trgu,
simbolično, te je bila obješena i japanska zastava. Rijeka i Kawasaki su
gradovi prijatelji još od 1977. kada je potpisan prvi međusobni ugovor, te je
Rijeci poklonjena fontana, koja je u subotu reflektirala plamičke svijeća i
trešnjine cvjetove. Nakon govora, japanka Wakana Takahashi čitala je haiku
poeziju na japanskom, a glumica Biljana Tamić na hrvatskom jeziku. Čitanje
nekoliko pjesama pogledajte u video prilogu.

Udruga promicatelja japanske
kulture Torikawa potekla je od Riječkog anime kluba s originalnim sjedištem u
GKR Ogranak ”Stribor”. Njeni članovi nakon 2 godine pokreću udrugu i nazivaju
je udrugom Torikawa gdje šire svoje aspekte s animea i mangi na sve aspekte
japanske umjetnosti i društvenog života, te interes fokusiraju i na
tradicionalnu i na modernu stranu Japana.

Udruga Torikawa trenutno se okuplja ponedjeljkom u 8 sati u Molekuli. Program
su organizirali u 4 skupine: gledaonice animea i japanskih filmova, seminari o
japanskoj kulturi, učionice japanskog jezika, te razni interaktivni sadržaji
poput radionica, igri, debata, kvizova, slušaonica japanske glazbe i drugo.
Također organiziraju različita događanja, za sada su održali Kawaii Tea party,
a uskoro slijede i Kowai Tea Party i Hanami piknik, te zagrijavanje prije
Orochi koncerta u Palachu.

Trenutno broje 60 redovitih i povremenih članova, od kojih barem 30 aktivno
sudjeluje u programu.