Svaki doskok udaljen od točke više od 15 centimetara bilježi
se kao aut. Cilj je skupiti što manje centimetara, a padobranci se natječu
u pet kategorija.

Kako je to izgledalo kao i dojmove nekih od natjecatelja te
samog direktora natjecanja Darka Elezovića pogledajte u video
prilogu.