HAK-Srijeda

Jak
vjetar puše na dionicama autocesta A1 od južnog ulaza u tunel Sveti Rok
do vijadukta Božići i A6 Rijeka-Zagreb od Kikovice do tunela Tuhobić,
no autoceste su otvorene za sva vozila.

Na državnoj cesti D1 između Slunja i Plitvica, kod Koranskog mosta, zbog radova se vozi jednim trakom, naizmjence.

Za sav promet zbog radova su zatvorene ceste: D1 između Velikog
Trgovišća i Luke, D28 državna cesta u Predavcu, D29 Marija
Bistrica-Kašina, D31 Velika Gorica-Mala Buna, D34 Slatina-Čađavica-Donji
Miholjac, D39 Cista Provo-Aržano, D523 Križišće-most Krk (obilazak
preko Šmrike).

Za teretna vozila zatvorene su ceste: ŽC3124 Vidrenjak-Velika
Ludina-Popovača-Kutina–Novska, ŽC4030 Orahovica-Kutjevo (zbog sanacije
klizišta), Podravska magistrala D2 od Markovca Našičkog do Osijeka
(obilazak je preko Đakova ili Donjeg Miholjca) i D29 Marija
Bistrica-Soblinec.

Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Pasjak i Macelj na ulasku.

Trajekti plove prema plovidbenom redu.