Monografija

Monografiju je predstavila prof. dr. sc. Ivanka Živčić
Bećirević, voditeljica savjetovališnog centra koja je zajedno s djelatnicom
Psihološkog savjetovališta univ. spec. Ines Jakovčić i autorica monografije. Psihološko
savjetovalište Sveučilišnog savjetovališnog centra započelo je s radom 1998.
godine kada je djelovalo u sklopu Filozofskog fakulteta, a za njegovo osnivanje
zaslužna je nekolicina entuzijasta s Odjela za psihologiju koji su cijelu priču
i pokrenuli. Rad su započeli u podrumskim prostorima tadašnjeg Pedagoškog
fakulteta s nekoliko sati dežurstva dnevno, a prvu važnu prekretnicu u
funkcioniranju Centra predstavlja odluka Grada Rijeke o financiranju jednog
radnog mjesta, a s tom praksom se nastavilo i do danas. Živčić Bećirević je
ovom prilikom zahvalila Gradu što prepoznaje i svake godine financijski
doprinosi radu Centra. S vremenom je Psihološki savjetovališni centar
preimenovan u Studentski savjetovališni centar, a 2010. godine Sveučilište u
Rijeci osniva Sveučilišni centar s tri jedinice: Psihološkim savjetovanjem,
Uredom za studente s invaliditetom i Pravnim savjetovalištem. Nakon što su 6
godina proveli u zgradi Akademije primijenjenih umjetnosti, Centar se od
siječnja 2012. nalazi u zgradi Građevinskog fakulteta.

Živčić Bečirević je iskoristila priliku da se zahvali svima
koji su pomogli pri nastajanju i izdavanju ove monografije, a posebnu zahvalu
uputila je svima onima koji rade u centru i pomažu rad centra, posebice
volonterima te vanjskim suradnicima Centra – djelatnicima Odsjeka za
psihologiju i psihijatrima KBC-a Rijeka, te psiholozima s dodatnim edukacijama
iz područja psihološkog savjetovanja i psihoterapije koji aktivno surađuju s
mladim ljudima i pomažu im u rješavanju njihovih problema.

Monografija

Od početka rada Savjetovališta zabilježeno je 10 000 sati
što individualnog što grupnog savjetovanja, a pomoć je potražilo preko 1 200
korisnika sa svih fakulteta Sveučilišta. Najčešći problemi zbog kojih se
studenti obraćaju za pomoć u Savjetovalište su problemi u učenju i snalaženju na
fakultetu, što se posebice odnosi na brucoše, ali je vidljiv i broj onih koji
pomoć traže na završnim godinama studija, budući i da i to označava veliku
promjenu u životu, zatim problemi u odnosima s drugim ljudima, te problemi
anksioznosti i depresije.  U nešto manjem
broju studenti dolaze zbog problema niskog samopoštovanja, stresa, poremećaja u
prehrani i sličnih problema. Rad savjetovališnog centra karakteriziraju i
brojne radionice, tribine i predavanja sa svrhom pomoći i informiranja
studenata o temama koje ih najviše muče.