Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Ministar Jovanović najavio je da će MZOS pomoći da se dobije zajam
Europske investicijske banke kojim bi se izgradilo dodatno krilo FMTU-a
te prva faza smještajnih objekata u riječkome Sveučilišnom kampusu, pri
čemu je izrazio nadu da će gradnja početi već ove godine. Pohvalio je i
planove gradnje u blizini FMTU-a pod zajedničkim nazivom Akademski
nautički centar u kojem bi bili hotel i marina u kojima bi studenti
obavljali praksu.

Dekan fakulteta Joža Perić rekao je da je ministar upoznat s
dvama novim poslijediplomskim studijima – doktorskim studijem
menadžementa održivog razvoja i specijalističkim studijem zdravstvenog
turizma, a član vijeća koje priprema studij zdravstvenog turizma
Miljenko Kapović objasnio je da je riječ o interdisciplinarnom studiju
te da je težnja da se studij internacionalizira.

Ministar Jovanović istaknuo je da snažno podupire pokretanje tih
studija te da će pružiti svu potrebnu pomoć u sklopu ministarstva da
oni što brže počnu.

Ocijenio je da je FMTU uspješno smanjio broj studenata te na
prihvatljivu razinu sveo negdašnji omjer od 5000 studenata na samo 26
nastavnika. U takvim je okolnostima bilo upitno izdavanje dopusnice za
rad fakultetu koji sada može poslužiti kao primjer drugim visokoškolskim
ustanovama.

Ministar je rekao da obilazi sveučilišta u zemlji kako bi mogao
kvalitetnije pripremiti izmjene triju zakona o visokom obrazovanju i
znanosti. “U ministarstvu želimo biti logistička podrška akademskoj
zajednici, a ne da nasilno donosimo zakone i odluke” kao ministarstvo u
prošlome mandatu, rekao je.

Rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin kazao je da pokretanje
novog studija zdravstvenog turizma znači jačanje zdravstvene industrije.
Težnja Sveučilišta jest preobrazba u međunarodnu instituciju te
prebacivanje težišta s preddiplomskih na diplomske i poslijediplomske
studije, rekao je i dodao da FMTU u posljednje vrijeme najsnažnije
sudjeluje u toj preobrazbi.

Ministar Jovanović bio je prije toga u opatijskoj Ugostiteljskoj
školi na doručku koji su, uz jela toga kraja, pripremili učenici. Uz
ministra, na doručku su bili i najbolji sportaši Primorsko-goranske
županije, među kojima Samir Barać, Snježana Pejčić, Alvar Načinović i
Miloš Milošević.