Prizor iz filma "Čuvar plaže u zimskom periodu" Gorana Paskaljevića / Foto: press materijal
Prizor iz filma “Čuvar plaže u zimskom periodu” Gorana Paskaljevića / Foto: press matetrijal

Poseban fokus programa Mi iz Praga, 1968.-2018. bit će
razmatranja značaja Praškog proljeća, okupacija Čehoslovačke od sila Varšavskog
pakta, uloga umjetnika i njihova angažiranost, kao i utjecaj praške filmske
škole na kreativan rad redatelja, koji su svi ostvarili renomirane filmske
karijere. Program otvara tribina na kojoj će osobno prisustvovati već spomenuti
redatelji, uz moderatorstvo selektora programa Ivana Paića. U sklopu tribine će
se prikazati dokumentarni film Rajka Grlića Mi iz Praga, snimljen 1968. godine,
koji dokumentira iskustva praških studenata iz bivše Jugoslavije.

Već sami prijem u edukacijski program FAMU govori o izuzetno
nadarenoj generaciji redatelja s ovih prostora. Naši 68-maši, redatelji,
scenaristi, pedagozi i producenti Goran Paskaljević, Srđan Karanović, Lordan Zafranović,
Goran Marković  i Rajko Grlić su u to
vrijeme, prije gotovo točno 50 godina, studirali u Pragu i taj studij je u
velikoj mjeri autorski profilirao njihove umjetničke stavove, što se najbolje
može vidjeti iz njihovih radova, koji su prikazivani širom svijeta te nagrađeni
prestižnim nagradama. Često su nazivani „pripadnicima praške filmske škole“, a
njihovu autorsku kvalitetu potvrđuju brojni festivali na kojima su njihova
filmska djela gotovo uvijek bila zapažena. Njihova uloga bila je također izuzetno
politički važna u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

Filmovi u ovom programu debitantska su ostvarenja, nastala
netom ili nešto kasnije nakon studija u Pragu. Kao takvi predstavljaju začetak
istraživanja vlastitoga filmskog izraza i identiteta.

Nedjelja (1969.) Lordana
Zafranovića nastala je po istoimenom kratkom filmu, tematizira neprilagođeno,
asocijalno ponašanje mladića u gradskom okružju.

Društvena igra (1972.) Srđana
Karanovića potraga je pojedinaca za popularnošću i atraktivnom društvenom i
medijskom pozicijom, kao što je gluma na filmu. Karanovićev film je preteča
znatno kasnije popularne sarajevske predstave Audicija.

Kud puklo da puklo
(1974.) Rajka Grlića, kroz društveno kritički diskurs, ‘brani’ pojedinca i
njegov stav, slobodni i nekonvencionalni izbor o načinu vlastitoga življenja.

Čuvar plaže u zimskom periodu (1976.) Gorana Paskaljevića, u kojem glume
legendarni Danilo Bata Stojković i Mira Banjac, koncentrira se na pojedinca,
zanesenog i naivnog mladog čovjeka, isprva poletnog no ubrzo potom demantiranog
oporim i gorkim situacijama koje ga konstantno prate kroz život.

U drami
Specijalno vaspitanje (1977) Goran Marković, kroz lik kojeg tumači Slavko
Štimac, tematizira urbanu delinkvenciju, djelatnost preodgojnih institucija,
naglašavajući pritom visoku razinu socio-psiholoških odnosa među likovima.

Raspored projekcija dostupan je na portalu Art-kina. Ulaz na tribinu
otvorenja u srijedu, 26. rujna u 19 sati je slobodan.