Umjetničku
organizaciju DUM
osnovala je Mateja Bučar 1999 godine. Okuplja međunarodne
umjetnike te djeluje kao producent i koproducent projekata na području
izvedbenih umjetnosti (suvremeni ples), vizualnih umjetnosti i novih medija.
DUM je članica Informal European Theatre Meetig (IETM). Od 2000. na polju
suvremenog plesa DUM je ostvario projekte poput Dependance 1, Telborg,
Media-Medici, O QuadItalic textrate
i Room and Road Mateje Bučar te Forma
Interrogativa
Mateje Bučar i Magde Reiter. Tijekom 2006. i 2007. razvijen
je kompleksan međunarodni projekt Braća Karamazovi, svezak I u suradnji
s teoretičarima Renatom Salecl i Robertom Pfeilerom te izveden u
galeriji Gregor Podnar u Ljubljani te na festivalu Fabricca Europa u Firenzi.

Mateja
Bučar
završila je Ljubljansku školu za balet te nastavila obrazovanje na
Rosella Hightower dance centre u Cannesu te na radionicama Arthura Rosenfelda,
Donne Uchisono, Johna Jaspersa i Fatou Traore. Mateja Bučar članica je
Slovenskog narodnog kazališta, opere i baleta u Ljubljani i Plesnog kazališta
Ljubljana. Od 1992. djeluje kao samostalna umjetnica. Koreografirala je mnoge
autorske izvedbe, a u suradnji s Egon March Institute kreirala je predstave Ton-Ka,
Cukrarna i A B Sence. Temom urbanih koreografija Mateja Bučar
bavi se od 2010. radom na projektima Zeleni
stol
(2015), Neprimijećeni (2013), Parkiranje-pakiranje
(2012), Zeleno svjetlo (2010).

Radionica Zeleni stol – debata uz kavu
1.-4. 12.2015. u 10,30 – 15,00 Filodrammatica
Prezentacija: petak 4.12.2015., 16,00 sati, Filodrammatica

Tema rezidencije je posljednja od urbanih koreografija Mateje Bučar Zeleni
stol
iz 2015., koja se oslanja na djelo Kurta Joosa Green table
iz 1932. Joosov Green table predstavlja svojevrsnu prekretnicu u
povijesti koreografije kada je Joos prvi put postavio (veliki) stol kao prostor
i objekt koreografije, odnosno, na veliki zeleni stol diplomacije 20 stoljeća koreografski postavio bezvremensku i neosobnu ratnu
trgovinu i njen profit. DUM je, pak, zainteresiran za urbanu svakodnevicu,
njene stolove za kavu i štandove, pločnike te na kafiće suvremenog svijeta.

Koncept i koreografija: Mateja Bučar
Producent: Sanja Kuveljić
Produkcija: DUM – association of artists
Ko-produkcija: Muzej grada Ljubljane, Kino Šiška
Projekt podržali: Ministrstvo kulture Republike Slovenije, Ured za kulturu
Grada Ljubljane

Na radionici će Mateja Bučar istraživati ideju urbane koreografije. Predmet
istraživanja je (mali) stol u javnom prostoru (kafićima, terasama) uz
kojeg pričajući prolazi naš osobni/javni život.  Na debati uz kavu
umjesto riječi koristit će se pokret kojim će se stvoriti specifična
koreografirana situacija urbanog života poslužiti kao temelj  razmatranja
same ideje urbanih koreografija s teoretskih, povijesnih, osobnih perspektiva.
Pozivamo sve zainteresirane plesače, koreografe, mislioce, pisce i sve koje
zanima tema i refleksija  javnoga/urbanog prostora. Prezentacija rada na
rezidenciji i radionicama održat će se u petak 4.12.2015. u Filodrammatici s
početkom u 16 sati.

Radionica je besplatna i otvorenog tipa, prisustvovati se može sva četiri
dana, ili samo određenih dana ili sati prema vremenskim mogućnostima i
interesu. Prijave na radionicu primaju se do ponedjeljka 30.11. na mail prostorplus@gmail.com.
Za dodatne informacije u vezi radionice kontaktirajte nas na dum@dum-club.si.

Projekt Zeleni stol je realizirala je DUM-umjetnička organizacija u
koprodukciji s Muzejom Grada Ljubljane, Kinom Šiška pod pokroviteljstvom
Ministarstva kulture Republike Slovenije i Ureda za kulturu grada Ljubljane.
Rezidencija Mateje Bučar i umjetničke organizacije DUM ostvarena je u
organizaciji Prostora Plus kao dio programa za razvoj publike Spaces kojeg
podržava Grad Rijeka i u sklopu Rezidencijalnog programa Kamov u suradnji s
MMSU i Gradom Rijekom.
Rad udruge Prostor Plus podržava Zaklada Kultura nova, a prostorima
Filodrammatice upravlja SU Molekula.