Ivica i Marica

Članovi Kazališnog vijeća
jednoglasno su zaključili da se Magdalena Lupi Alvir kvalitetom svog programa,
dubinom uvida u problematiku suvremenog kazališta za djecu i mlade, ali i
lutkarstva kao medija, nametnula kao najbolji izbor za ravnateljicu ove
kazališne kuće. Gradsko vijeće je prijedlog prihvatilo premda su oporbeni
vijećnici ukazivali na nedostatak detaljnog financijskog plana u prijavi
Magdalene Lupi Alvir.

Gradonačelnik je pojasnio kako je u sadašnjim gospodarskim uvjetima, nemoguće
dati detaljan četverogodišnji financijski plan. Magdalena Lupi Alvir je
zahvalivši na povjerenju naglasila da će od lutkarskog kazališta napraviti ono
što je u svom programu i navela, kazalište koje spaja suvremeno i tradicijsko,
baštinu i europske trendove, na djeci blizak način, repertoarno će se otvarati
prema mladima i tinejdžerima. Vidi ga kao teatar sposoban pokazati kako malo
kazalište, svojom kvalitetom može biti veliko i bitno.