Gradska Ura

Maastricht će sporazum o kulturnoj suradnji potpisati s još tri grada –
Tampereom u Finskoj, Sundsvallom u Švedskoj i Temišvarom u Rumunjskoj.

Uoči potpisivanja sporazuma razgovarat će se o kulturnim politikama tih
gradova u kontekstu kulturne politike EU kao i o mogućim oblicima kulturne
suradnje i razmjene. Suradnja je dio kandidature Maastrichta za Europsku
prijestolnicu kulture 2018., a postojeća suradnja Maastrichta i Rijeke je
uspostavljena u okviru aktivnosti europske kulturne mreže Les Recontres.

Goste iz europskih gradova će primiti gradonačelnik Maastrichta Onno Hoes i
umjetnički direktor Fondacije Maastricht – grad kandidat za Europsku
prijestolnicu kulture 2018. Guido Wevers.

Suradnja Rijeke s Maastrichtom je i dio aktivnosti u okviru pripreme
kandidature Rijeke za Europsku preijstolnicu kulture 2020. godine.