Lujzijana

Prethodila joj je  Karolina (građena od 1726. do 1732.), spajajući Karlovac i
Bakar, pa Jozefina ( 1765. – 1779.) povezujući Karlovac sa Senjom i na
kraju ona, Lujzijana, koja je spojila Rijeku s Karlovcem. Sagradili su
je u kraćem roku i u mnogo težim uvjetima (bez pikamera,  dinamita i
bagera, sve na “palentu”) nego ovu danas, koja spaja Rijeku sa Zagrebom.