Loše, dobro i bolje nije moglo

Loš primjer je slika lijevo, gdje je kontejner za krupni otpad preuzeo ulogu svakodnevnog kontejnera za kućno smeće, a krupni otpad i dalje se ostavlja gdje ne bi trebao.

Dobro je što je kontejner naručen i postavljen na vidno mjesto ( bliže zgradi nije mogao ), možda bi ga trebalo obojati u crveno, da se ne utapa u okolno zelenilo, Bolje od ove pozicije nije se moglo, sklonjeni su s prometnice (malo uvučeni ), a još su uvijek tu gdje i trebaju građanima.

(G.P.)

Oznake