undefined

“Komunikativni potencijal
likovnoga djela, kao i svakoga drugog umjetničkog ostvarenja, nositelj je
njegove vrijednosti, pravi pokazatelj značenja koje mu pridajemo. Dakako da taj
potencijal ne može opstojati sam za sebe, on je u izravnoj svezi s kvalitetom
izvedbe konkretnoga djela, s kontekstom koji ga uvjetuje, ali kojega i on sam
stvara.” – Nikola Albaneže u tekstu o izložbi.

Na izložbi sudjeluju Ljiljana
Barković, Jasna Bogdanović, Đanino Božić, Lea Čeč, Jelena Cetinja Vukelić,
Dražen Filipović Pegla, Ana Grubić,  Igor Gržetić,
Želimir Hladnik, Sanja Ipšić Randić, Saša Jantolek, Željko Kranjčević Winter,
Morena Kvaternik, Branko Lenić, Mirjana Marušić Gorska, Zdravko Milić, Ivica
Nikolac i Yasna Skorup Krneta.