Obavještavaju se korisnici da zbog svoje i tuđe sigurnosti ne dolaze po obrok u pučku kuhinju na punkt na kojem su uobičajeno preuzimali obrok, počevši od 26. ožujka pa sve dok traje epidemija koronavirusa.

Od četvrtka, 26. ožujka, obroci će se korisnicima pučke kuhinje donositi do mjesta prebivališta (nužni smještaj), uz prethodni dogovor s voditeljicom Nužnog smještaja Grada Rijeke gđom Nevenkom Kovačević, na broj telefona 091 897 0269. 

Upućujemo korisnike nužnog smještaja da se pridržavaju svih mjera opreza (rastojanje od drugih ljudi od najmanje jednog metra na otvorenom prostoru i dva metra u zatvorenom prostoru, čišćenje i dezinfekcija prostora u kojem se boravi, korištenje zaštitnih rukavica i maski), ne izlažu sebe i druge nepotrebnoj opasnosti i ne ugrožavaju svoje i tuđe zdravlje i živote, te slijede ove i sve druge upute nadležnih tijela.

Preporuka je da se za komunikaciju s Gradom Rijeka isključivo koristi telefon.

Oznake