Briškula

Ukoliko ste
zainteresirani za kope, špade i baštone, odnosno za hitit ku partidu, prijavite se u Mjesni odbor do 23. svibnja 2014. godine.

Prijaviti se možete od 8 – 12 u tajništvo osobno, na tel. 437-647 ili na e-mail: mo.podvezica@rijeka.hr.

Oznake