Rujevica Plan

Usvojena je i odluka da se uređenje Pavlinskog trga povjeri
najpovoljnijem ponuđaču, odabranom nakon provedenog javnog
natječaja. Pavlinski trg i ulicu Janeza Trdine u Rijeci uređivat će
Zajednica ponuditelja Novotehna d.d. i Metalmineral-kamen d.o.o., čija je
ponuda u iznosu od 5.024.036,90 kn s PDV-om bila najniža.

Vijećnik Burić je i na tu odluku dao primjedbu kako su mu
građani pisali kako će na trg biti ugrađivan kamen lošije kvalitete, iz Bosne i
Hercegovine, umjesto istarskog kamena Kirmenjaka, koji je predviđen projektom.
 Gradonačelnik Obersnel je Buriću odgovorio da je u natječaju pisalo kamen
Kirmenjak ili kamen slične kvalitete, jer se drugačije i ne može pisati u
natječajima, a s druge strane samo mali dio trga bit će popločan tim tipom
kamena, dok je za veći dio površine predviđen granit.