POS Martinkovac

Konačna Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje objavljuje se na:

  • Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,
  • WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr
  • WEB stranici APOS–a Grada Rijeke – www.apos.hr 

 
Konačna
Dopunska lista dostavlja se Agenciji za poticanu stanogradnju Grada
Rijeke (APOS-u) koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih
stanova. 

Postupak odobravanja zahtjeva za kupnju stana po
Dopunskoj listi provest će se nakon što se svi raspoloživi stanovi
ponude svim podnositeljima zahtjeva s osnovne Liste prvenstva. 
  
Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana. 
  
Podnositelj
zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj
članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu. Odgovarajućim
stanom smatra se stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu
osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m. 
  
Podnositelj
zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan od navedenog ako je
takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana
koji se kupuje ne prelazi 20 m2. 
  
Sve informacije o postupku
kupnje stana mogu se dobiti u APOS-u Grada Rijeke na telefone 209-267
ili 209-332, te na web stranici www.apos.hr.

Grad
Rijeka je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana radi
utvrđivanja Dopunske liste prvenstva za kupnju stanova koji se grade po
programu društveno poticane stanogradnje objavio na osnovu Odluke o
uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane
stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13 i
“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14 i 12/14). 

Prilozi: