Od ostalih novosti važnih za čitateljski
život naših korisnika u kontekstu ove integracije ističemo:

 – Obnova članstva
obavlja se na bilo kojoj lokaciji prema vašoj želji. Npr. učlanjeni u Središnji
odjel Gradske knjižnice Rijeka svoje članstvo nakon isteka mogu obnoviti i u
Knjižnici Čavle i obrnuto.

– Knjižnica Čavle
prihvaća i uključuje se u posudbeni sustav Gradske knjižnice Rijeka s obzirom
na sve uvjete korištenja građe: vrstu i visinu članarine, broj knjiga za
posudbu, rok posudbe pojedinih vrsta građe, iznos zakasnine, rezervaciju
knjiga, međuknjižničnu posudbu i drugo (prema prihvaćenom Cjeniku i Pravilniku
pružanju usluga i korištenju knjižnične građe ).

– Korisnici Gradske
knjižnice Rijeka i Knjižnice Čavle mogu istodobno posuđivati knjige i drugu
građu na svim lokacijama do maksimalno dopuštenog broja, a to su 4 knjige i 2
CD/DVD-a.

I
Knjižnica Čavle sada ima svoj kutak na
mrežnoj stranici
Gradske knjižnice Rijeka, a njen život intenzivnije će se
pratiti i u Magazinu.