Intendant
Oliver Frljić istaknuo je posebnost ovog projekta zbog dviju osoba koje su ga
na posredan način formirale i označile njegov rad, Nade Kokotović i Mire
Furlan. Predstavljajući Nadu Kokotović podsjetio je na njeno  impresivno iskustvo kazališnog rada na
prostoru bivše Jugoslavije do 1991., a od tada do danasu Njemačkoj, gdje je
režirala preko 70 predstava. Rekao je i kako je roman Christe Wolf “Kasandra”,
iako možda manje poznat kod nas, naročito aktualan upravo sada i ovdje.

Nada Kokotović govorila je predstavio kao o svojevrsnom monologu glavne
protagonistice, razgovoru sa samom sobom pred smrti, koja traži još jedan
trenutak života, dotičući se tema rata, mira, prošlosti, budućnosti koje nema,
ljubavi i smrti, te teme silovanja u ratu. Posebnost je ove predstave naglasak
na čvrstoj formi u kojoj Kasandra ima “sebe pored sebe” jer Kasandrina povišena
emotivna stanja su plesana, a pleše ih Anca Zgurić, članica riječkog baletnog
ansambla. Osnovna forma u sažimanju prostora, vremena i emocija u predstavi je
motiv zida. Kokotović je tako željela svesti roman na razumljiv dramski tekst,
uz oslonac na četiri linije pripovijedanja – rat, mir, ljubav, politika.
Marin Blažević obznanio je da je Mira Furlan postala novom članicom ansambla riječke
Hrvatske drame, u statusu prvakinje kazališta.
Mira Furlan je govoreći o izazovu povratka u kazalište, naglasila da je riječ o
izloženosti, ushitu i radosti, moći i snazi na sceni, ali i bojazni i strahu.

U predstavi ulogu Pripovjedačice, odnosno Christe Wolf, tumači Olivera
Baljak, Hekuba je Tanja Smoje, Pentesileja Jelena Lopatić, Klitemnestra Marija
Tadić, Apolon i Ahilej Nikola Nedić, Pentej je Jasmin Mekić, Eneja Petar Cvirn,
Eneja plesač je Ali Tabbouch, Prijam Davor Jureško, te Agamemnon Dražen
Mikulić.

Scenograf predstave je Manfred Schneider, kostimografiju potpisuje Joanna
Rybacka, dramaturška suradnica je Nataša Antulov, oblikovatelj svjetla Boris
Blidar, izbor glazbe napravila je Nada Kokotović, a asistent redateljice je
Dino Nikšić.