Foto: Kristina Barišić i Marta Ožanić

Oduševljena publika uspjela je prizvati jedan bis s kojim
su, uz još tri pjesme, Wovenhand završili svoje moćno transcedentalno glazbeno
putovanje.
Impulse festival 
organiziraju  Distune Promotion i
Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci.