19,30 – 20,30 SATI: KONCERT: KUD ZAMETSKI KOREN

Pozornica na otvorenome u dvorištu Benčića

KUD Zametski koren jedno je od najstarijih kulturno-umjetničkih društava na području Grada Rijeke i Primorsko goranske županije. Osnovano je 1922. godine te, s prekidom za vrijeme 2. svjetskog rata, djeluje punih 99 godina. U sklopu KUD-a su kroz povijest djelovali tamburaški orkestri, pjevački zborovi, muške klape, big band, dramske i druge sekcije. Danas broji stotinjak članova, među kojima je 30-ak aktivnih u tamburaškim orkestrima. Usmjereni su na razvoj kulturnog amaterizma.

Kada?

14.12.2021.
19:30