Sveučilište u Rijeci i DeltaLab – Centar za urbanu tranziciju Sveučilišta u Rijeci organiziraju Noći arhitekture: Sarajevo  x Rijeka, događaj u sklopu kojeg će biti predstavljen projekt Žilavi Kampus, a koji će biti održan u petak, 24. studenog 2023. s početkom u 16 sati u zgradi ex Ivexa, Delta 5, Rijeka.

Tematski okvir, a ujedno i završni produkt ovog programa jest ”Tezaurus žilavosti”. Noći arhitekture Sarajevo prepoznatljiv je program grupe LIFT, koji se održava od 2015. godine, a zadnjih godina provodi se u obliku kolaboracije s drugim organizacijama, koja uključuje i gostovanje u drugim gradovima. Dinamičniji i promjenjiv format programa ima za cilj aktiviranje lokalne zajednice u kreiranju i održavanju narativa u arhitekturi, prostornom planiranju i kulturi. Zajednička karakteristika Sarajeva i Rijeke (kao i ostalih sudionika programa) je kontekstualna, stoga sudionici programa dolaze iz gradova čije je naslijeđe definirala bivša Jugoslavija, a sadašnjost im još uvijek definira pojam tranzicije kao stanja kompleksne prostorne i urbane mutacije.

Događanje je javno i otvoreno za svu zainteresiranu publiku.

RASPORED:

16:00 – 16:15 _ Otvaranje programa
16:15 – 16:45 _ Prezentacija projekta ”Žilavi Kampus”
17:00 – 19:00 _ Prezentacije pojmova ”Tezaurusa žilavosti”
19:00 – 20:00 _ Moderirana debata
20:00 – 23:00 _ Tulum

Za više informacije možete pogledati BROŠURU.

Kada?

24.11.2023.
16:00