Kako se grijati?

Ne
znamo da li je cijena velika ili su poteškoće u spremanju i
manipulaciji s njima (treba donijeti cjepanicu, treba naložiti vatru i
čistiti pepeo – jer njih se ne pali na prekidač ), ili se možda  svi
drže komunalnog reda, te drva odmah uklanjaju s javnih površina.

 

Oznake