undefined

Rektor zagrebačkoga Sveučilišta Aleksa Bjeliš je nedavno u dopisu
Ministarstvu financija i DORH-u zatražio da se ispita pravilnost
provedbe postupka jer drži da je prijedlog o financiranju donijet
netransparentno i protivno europskoj praksi financiranja projekata.

Podsjetivši kako je projekt “Research Infrastructure for
Campus-based Laboratories at University of Rijeka” prijavljen na poziv
Ministarstva od 28. kolovoza 2009., kada i projekti Sveučilišta u
Zagrebu, Jovanović ističe kako je riječki projekt strateški opravdan,
uklapa se u ciljeve Operativnoga programa te da ga je MZOS, s obzirom da
je imao najpripremljeniju dokumentaciju predložio za projekt Phare 2006
kako bi dobili pomoć u pripremi dokumentacije koja im je nedostajala.
“Sasvim je logično da je projekt Sveučilišta u Rijeci predložen za
financiranje jer već ima spremnu svu potrebnu dokumentaciju što nije
slučaj s projektima predloženim od strane Sveučilišta u Zagrebu”, piše
ministar.

Jovanović ističe kako je u pozivu Ministarstva bilo navedeno da
projektni prijedlozi moraju biti iz područja inovacija, znanosti i
tehnologije te da su projekti Borongaj i Horvatovac bili prepoznati za
područje obrazovne infrastrukture, a Biomedical Research Area Zagreb
(BRA-ZAG) kao znanstvena infrastruktura.

Ministar tvrdi kako prijavitelji zagrebačkih projekata –
izgradnja kampusa Borongaj i kampusa Horvatovac – premda su bili dužni,
nisu redovito slali izvješća o napretku projekata, a za projekt
Biomedical Research Area Zagreb (BRA-ZAG), premda su izvješća redovito
slali, iz njih, kako navodi Jovanović, nije bilo vidljiva napretka u
izradbi tehničke i projektne dokumentacije.

Ministar podsjeća kako je riječki projekt predložen kao
najspremniji za financiranje u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca
2013. te dodaje kako je pojednostavljenje Operativnoga programa
rezultiralo ukidanjem nekih područja, među kojima i obrazovne
infrastrukture, gdje bi spadali kampusi Borongaj i Hovatovac.

Navodi kako će spomenuta područja biti uvrštena u Operativne
programe za novu financijsku perspektivu 2014.-2010. te podsjeća kako je
na mrežnim stranicima MZOS-a objavljen javni poziv za dostavu
projektnih prijedloga koji bi se mogli financirati iz Europskoga fonda
za regionalni razvoj (ERDF) za razdoblje 2014.-20120.