Rijeka sa Stuttgartom

Javno gledanje pratiti će se preko velikog video zida, a za navijače će biti osigurana i prigodna ugostiteljska
ponuda.

Zbog
organizacije ove manifestacije za parkiranje će sutra biti zatvoreno
parkiralište na Trgu 128. brigade Hrvatske vojske te na Trgu Riječke
rezolucije.

Gledanje
utakmice organizira Grad Rijeka u suradnji sa Zagrebačkom pivovarom.