knjiga

 Prijava se može podnijeti za dodjelu:

  • tromjesečne potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 15.000,00 kuna bruto ili
  • polugodišnje potpore za poticanje književnog stvaralaštva u iznosu od 30.000,00 kuna bruto.

Ukupna sredstva osigurana za poticanje književnog stvaralaštva u 2016. su 45.000 kuna.

Potpora će se dodijeljivati za književno-umjetnički rad.

Potpora će se isplatiti u mjesečnim obrocima od po 5.000,00 kuna bruto, a po dostavi mjesečnog izvještaja o radu. 

Obrazac izvještaja o radu nalazi se na stranicama Grada Rijeke.

Ukoliko
korisnik potpore ne dostavi mjesečno izvješće o svom radu, isplata
obroka će se obustaviti dok korisnik potpore ne dostavi zadovoljavajuće
mjesečno izvješće o radu. Procjenu mjesečnog izvješća o radu vrši
Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

Nakon isteka potpore, korisnik potpore dužan je dostaviti:

  1. završno izvješće,
  2. rukopis napisan tijekom trajanja potpore.

 
Rukopis će u elektroničkom formatu biti dostupan čitateljima na web stranici Gradske knjižnice Rijeka
što će omogućiti korisniku potpore – autoru rukopisa dobivanje povratne
informacije od čitatelja, povezivanje s čitateljima, moguće
unaprijeđenje rukopisa, kao i stvaranje čitateljske baze za distribuciju
djela kada rukopis bude objavljen.

Grad Rijeka neće sufinancirati objavljivanje rukopisa za koje se odobri potpora.

Pravo podnošenja prijave na ovaj javni poziv imaju fizičke osobe koje djeluju na riječkoj književnoj sceni.

Kulturno
vijeće za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke ocjenjuje dostavljenu
prijavu na Javni poziv u skladu sa sljedećim kriterijima i pripadajućim
bodovima:

Kriteriji Bodovi
Kvaliteta oglednog rukopisa  40
Koncept djela  20
Profesionalne reference autorice / autora  20
Značaj programa za grad Rijeku  15
Potpisan ugovor s nakladnikom  5
UKUPNO 100

Podnositelj
prijava dužan je dostaviti ispunjeni e-obrazac i arak oglednog rukopisa
(minimalno 10 kartica teksta u elektroničkom obliku).

 

Neće se razmatrati prijava podnositelja:

  • za koju nije dostavljen ispunjeni e-obrazac i obvezni prilog: ogledni arak rukopisa u elektroničkom obliku,
  • koji je već za tekuću godinu dobio potporu za književno stvaralaštvo od Ministarstva kulture RH,
  • koji ne djeluje na riječkoj književnoj sceni,
  • koja se odnosi na publicistička, stručna i znanstvena djela.

 

Podnositelj prijave prijavu podnosi isključivo u elektroničkom obliku na slijedeći način:


Rok za podnošenje prijava je najkasnije 30 dana od dana objave na web stranici Grada Rijeke.

 

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu, podnositelj prijave može saznati upitom na e-mail: alen.kapidzic@rijeka.hr ili pozivom na telefonski broj 051 / 209 235 od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.

Nepotpune
prijave, prijave koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kao i prijave
pristigle izvan roka neće se uzeti u razmatranje.