Izvori vode i voda za piće

Predavač je na početku govorio o izvorištima na
području grada Rijeke, kvaliteti riječke vode, parametrima koji se
koriste za analizu vode sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode za piće, načinima onečišćenja izvorišta te o važnosti pitke vode u
prirodi.
Prisutni su upoznati da voda za piće na području Grada
Rijeke ima vrlo visoku kvalitetu, a da bi to zadržala treba se
sve činiti da se ta kvaliteta zadrži. 

Bilo je riječi i o načinima
iskorištavanja voda u prirodi te o potencijalnim zgađivačima. Istaknuta
je važnost mikrobiološke ispravnosti vode za piće te s problemom
zamućenja vode koji se javlja uglavnom nakon velikih kiša.

Rečeno je da i globalno zagrijavanje utječe na klimu i vode u prirodi.
Spomenuta je i pojava nove vrste komarca koja se pojavila na području naše županije te kako se protiv njega boriti.

(G.K./M.C.)

Oznake