U srijedu, 26. travnja, u bivšem skladištu Exportdrva, u sklopu programa Festivala znanosti, otvorena je izložba Spektri. Izložba je posvećena svjetlosti – onoj koju vidimo, ali i onoj koju ne vidimo, no svakodnevno nas okružuje. Izložba je nastala u sklopu proslave Međunarodne godine svjetlosti, koju je 2015. godine organizirao UNESCO, a kojoj se pridružio i beogradski Centar za promociju nauke (CPN).

Izložba Spektri omogućuje pogled u
svijet elektromagnetskih valova, a pokriva šest područja koja čine
elektromagnetsko zračenje: radiovalove, zahvaljujući kojima još od kraja 19.
st. komuniciramo na daljinu; mikrovalove, kojima možemo zagrijati hranu;
infracrveno zračenje, koje koriste termalne kamere; vidljivi dio spektra, na
koji reagira ljudsko oko; ultraljubičasto zračenje, koje može služiti i za
sterilizaciju te gama-čestice visokih energija. Svaka od ovih tematskih cjelina
može biti izložba za sebe – predstavljena je određenom bojom i sastoji se od
nekoliko interaktivnih izložaka na kojima posjetitelji mogu sami provjeriti
značajke elektromagnetskih valova.

Izlošci su smješteni u mobilne
drvene kutije nalik prizmama postavljenim na dugačkim nogama. Posjetitelji
izložbe mogu vidjeti kako se provjerava ispravnost novčanica pomoću
ultraljubičastoga zračenja, kako nas vidi kamera koja snima infracrveno
zračenje, kako funkcioniraju radioantene i što bi mogli vidjeti kada bi
svjetlost sadržavala samo jednu boju.