Autori/ce portreta su
sami/e birali/e tehniku portretiranja prema zadanoj fotografiji. Bez ikakve
novčane naknade izradili/e su portrete koji u sebi nose njihov jedinstveni
kreativni potpis i umjetnički izraz.

Ova izložba dio je
šireg programa, kojim Udruga PaRiter, kroz različite aktivnosti, želi upoznati
javnost s iznimnim ženskim ličnostima i njihovim postignućima, koja su u
javnosti često zanemarena ili nedovoljno prepoznata. Iz tog razloga, Udruga
PaRiter je povodom Međunarodnog dana žena, zajedno sa SOS telefonom – grad
Rijeka i udrugom Druga Rijeka, organizirala aktivističku akciju u kojoj su
nazivi riječkih ulica prelijepljeni novim, ženskim imenima. Cilj akcije bio je
upozoriti javnost na uvriježeno neprepoznavanje istaknutih ženskih ličnosti u
dodjeljivanju imena ulicama, parkovima, trgovima te javnim ustanovama.

Neke od tih žena
detaljnije će se predstaviti javnosti upravo kroz ovu izložbu portreta. Izložba
na taj način spaja umjetnost s informiranjem i edukacijom studenata i šire
javnosti.

Autori/ce portreta
su: Anja Ferenčić, Antonia Radošević, Jadranka Lacković, Karin Bogdanić, Lea
Županović, Marin Nižić, Nika Krajnović, Nives Žarković, Sara Pečanić, Tamara
Travaš, Tina Baisjol i Višnja Laginja.

Otvorenje izložbe održati će se 29. travnja 2015. u 15:00
sati, a posjetiti je možete do 15. svibnja 2015.