Izložba je organizirana u suradnji Gradske knjižnice Rijeka i Amnesty Internationala
Hrvatske, a otvorena je povodom druge godišnjice postojanja Fakultativnog protokola
uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.
Sve veći broj vlada potpisivanjem ovog Protokola pokazuje istinsko priznavanje ekonomskih i socijalnih prava svojih građana te namjeru da im ta prava zajamči. Cilj ove izložbe i istoimene kampanje Amnesty Internationala Hrvatske jest da i Republika Hrvatska postane potpisnicom Fakultativnog protokola.