Povodom Međunarodnog dana žena, otvorena je izložba Fotografkinje 2020., a nagrada za najbolju fotografiju pripala je Andreji Ravnak.

Ova izložba održava se više od deset godina zaredom, a na njoj mogu sudjelovati samo žene, neovisno iz kojih se pobuda bave fotografijom; je li to njihova povremena aktivnost, redovna hobistička strast ili pak profesionalna praksa. Tema je bila slobodna jer je cilj da do izražaja dođe autorica i njen doživljaj svijeta koji je određuje kao ženu.

Ove godine prijavilo se 99 autorica s 575 fotografija. Selektorica izložbe je Marija Lazanja Dušević, kustosica Muzeja grada Rijeke koja je za izložbu odabrala 112 fotografija svih autorica. Ove godine nagrada za najbolju fotografiju dodijeljena je jednoj autorici za dvije fotografije. Uz to dodijeljene su dvije diplome i nekoliko pohvala za niz fotografija.

Prva nagrada za najbolju fotografiju dodijeljena je Andreji Ravnak za fotografiju „Romanian Way“ koja se ističe po dokumentarističkom pristupu i „hvatanju“ trenutka, naboja i emocije, pri čemu su kvalitetan odabir kadra te oštrina doprinijeli dojmljivosti i ekspresiji, podsjećajući na filmski kadar akcijskog filma. Impresija druge nagrađene fotografije „Carry on“, naglašena vještim odabirom materijala (beton, aluminij), instalacija kružnih oblika (mekane konture), refleksijom rasvjete te kutom snimanja koji doprinosi dramatici te je time postignuta iznimna dinamika fotografije.

Diplomom su nagrađeni radovi Nede Rački „A Beggar“ i „Observer“ u kojima vještim kadriranjem i kontrastom svjetla i sjene te samim motivima obiju fotografija, uvodi promatrača u intimni svijet promišljanja o socijalnim temama. Diplomom su također nagrađeni radovi Mary Crnković Pilaš „Sin City“ i „The mysterious lady“ na kojima spretnim osvjetljavanjem kao i vještim odabirom materijala (fluidno zamagljeno staklo, kiša) te modela sjetnih izraza lica, unosi emociju, fluidnost i osjećajnost.

Pohvalama su nagrađene: Ljiljana Ferić za fotografiju „Svatko svojim putem“, za pristup sa iznimnim osjećajem za percepciju prirode i hiperrealizam; Maja Strgar Kurečić za fotografiju „Floating Garden“ koja je dojmljiva po kolorističkom i hiperrealističkom pristupu uvećanih detalja florealnog svijeta koji graniči s apstraktnim; Suzana Bota za fotografiju „Toma (novi život se rađa)“ za dokumentarističko-socijalni fotografski angažman; Vesna Špoljar za fotografiju „Za let si dušo stvorena“ za fotografsku promišljenost prezentacije simbolike duhovnosti; Ingrid Jerković za fotografiju „Tamo je veličanstveno“ na kojoj je dokumentarističkim pristupom uz vješto kadriranje uhvaćena ekspresija emocije; Vlasta Gorup za fotografiju „Hveradallir“, Zrinka Lovrić za fotografije „Šetnja šumom“ i „Zimski ugođaj“ te Anita Jurlin za fotografiju „Na dijamantnoj plaži“ kojima su ove tri autorice dojmljivo prenijele atmosferu i ugođaj iz prirode.

Izložba će biti otvorena do 14. ožujka i može se razgledati radnim danom 10 – 13 i 17 -20 sati te subotom 10 – 13.