undefined

Fotografije Aleksandra Tomulića primjeri su precizne, čiste
fotografije s dominantnom izražajnom ulogom kontrasta svjetla i sjene, dok je Zdenko
Vukelić više liričan te svoja unutarnja stanja preslikava u atmosferičnost
fotografija.

Više u prilogu.