Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2019. u iznosu od 1,143 milijarde kuna, što predstavlja najveći riječki proračun do sada.

Predstavljajući prijedlog proračuna, riječki gradonačelnik
Vojko Obersnel istaknuo je kako proračun obilježavaju u prvom redu velike
investicije vezane uz projekt Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, ali
i osiguravanje viška prihoda u iznosu od 30 milijuna kuna godišnje u naredne
tri godine za planirano pokriće manjka, a sukladno u rujnu usvojenom Planu
mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke. Dok je proračun za
2019. godinu najveći, budući da se upravo u idućoj godini planiraju najveći
infrastrukturni projekti vezani uz projekt Europske prijestolnice kulture,
projekcije za 2020. i 2021. godinu su nešto manje.

Kako je pojasnio gradonačelnik, redovni prihodi planirani su
na razini prošlih godina, no veliku razliku u odnosu na dosadašnje proračune
predstavlja značajno povećanje sredstva na razini  tzv. pomoći, koji u 2019. godini iznose čak
250 milijuna kuna. Najveći dio tih sredstava odnosi se na osigurana sredstva iz
EU fondova potrebna za realizaciju infrastrukturnih objekta vezanih uz EPK,
potom pomoći inozemnih vlada kojima se financiraju projekti ustanova u kulturi,
kao i  sredstva za daljnji nastavak
realizacije energetske obnove javnih objekata. Na značajan iznos prihodovne
strane proračuna utječe i planirano zaduženje za projekte vezane uz EPK, s
obzirom na to da je potrebno osigurati vlastito učešće u EU projektima.

„Što se tiče rashodovne strane, proračun je planiran
maksimalno racionalno, bez bitnih povećanja, osim na stavkama za koje imamo
osigurane prihode. Nisu planirana povećanja za zaposlene, osim u dijelu koji se
tiče dječjih vrtića, zbog potrebe novog zapošljavanja, preustroja vrtića i
otvaranja novih kapaciteta te novog kolektivnog ugovora. Značajno su povećana
sredstva koja se odnose na  subvencije
trgovačkim društvima, a vezano uz projekt EPK. Naime, povećanje od 30 milijuna
kuna namijenjeno je sufinanciranju tvrtke Rijeka 2020, koja provodi projekt
EPK. Ostali rashodi su ostali na  istoj
razini ili su neznatno smanjeni, kako bi osigurali višak na kraju godine
potreban za pokriće manjka iz prethodnih godina,“ naglasio je gradonačelnik
Obersnel.

Trećinu proračuna čine tzv. kapitalni rashodi za
nefinancijsku imovinu u iznosu od 330 milijuna kuna, koji uključuju projekt
revitalizacije kompleksa Benčić, od uređenja Dječje kuće, nove zgrade Gradske
knjižnice Rijeka te pripadajuće javne površine, kao i dovršetka uređenja
Upravne zgrade Šećerane kao novog sjedišta Muzeja grada Rijeke, uz obnovu broda
Galeb, zatim nastavak ulaganja u energetsku obnovu dječjih vrtića, osnovnih
škola  i muzeja, ulaganje u izgradnju
cesta, komunalnu infrastrukturu, te gradska groblja, zatim uređenje
poduzetničkog inkubatora Torpedo, Interpretacijski centar prirodne baštine i
drugo.

Pojašnjavajući vlastite amandmane, koji su automatski
postali sastavni dio proračuna, gradonačelnik je pojasnio kako je milijun kuna
namijenjen dokapitalizaciji Riječke razvojne agencije Porin, uz pola milijuna
kuna predloženih kroz rebalans gradskog proračuna za 2018. godinu, kako bi se
Porin osnažilo za provedbu projekta Poduzetnički park Torpedo, odnosno uređenje
novog poduzetničkog inkubatora u sklopu kojeg će poduzetnicima biti na
raspolaganju 13,25 milijuna kuna vrijedna oprema.

Drugi se amandman odnosi na osiguravanje 100 tisuća kuna za
pomoći obiteljima kojima, zbog nepovoljnih tržišnih okolnosti, poslodavci nisu
u mogućnosti isplaćivati plaću, pa će tako u povodu božićno-novogodišnjih
blagdana Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija osigurati radnicima
brodogradilišta 3. maj poklon-bonove.

Nakon višesatne rasprave, proračun je usvojen s 22 glasa za
(klubovi vijećnika SDP-SDSS-Laburisti, HSU-IDS, PGS, HNS i Liste za Rijeku – u
sklopu kojeg je i vijećnik MOST-a Zvonimir Peranić – te  Mirjana Jukić iz Živog zida), 12 protiv (HDZ,
Akcija mladih, Petra Mandić i Josip Kukuljan iz MOST-a, Veljko Balaban iz Živog
zida) i jednim suzdržanim (nezavisni vijećnik Marinko Koljanin).

Više o jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke dostupno je na portalu Grada Rijeka.