Također je u atriju HKD-a
otvorena i izložba radova korisnika Centra za autizam. Izložba je prodajna, a
prihod je također namijenjen Centru, koji ove godine useljava u novu zgradu na
Potoku, Grad Rijeka financijski pokriva građevinske radove, a sredstva koja se
prikupljaju koncertom i izložbom potrebna su za funkcionalno uređenje prostora.

Snimku izložbe i koncerta možete vidjeti ovdje: