Kolumna Abeceda

U osiguranje sam krenuo
danas davne 2000. godine. Kao direktor prodajnog sektora jednog velikog
osiguravajućeg društva. Danas, iako više nisam toliko aktivan u osiguranju i
dalje se mogu pohvaliti položenim stručnim ispitom za zastupnika te položenim
ispitom brokera, odnosno posrednika osiguranja. I danas, nakon 15 godina
osiguranje je na razne načine dio mog života. Imam više polica životnog
osiguranja, neke žive, a neke ne, surađujem i dalje sa ljudima iz osiguranja te
redovito čitam razne dopise i mailove na portalima koji se bave osiguranjem.
Danas ću govoriti isključivo o životnom osiguranju, koje na žalost i dalje ima
vrlo mali broj ljudi u Hrvatskoj. Moram napomenuti da je uz ovaj hrvatski sustav
mirovinskog osiguranja koji definitivno neće još dugo izdržati, program
životnog osiguranja najbolji i najsigurniji način ulaganja vlastitog novca za
mirovinu. Pa gdje je problem? U lošim predstavnicima osiguravajućih društava.
Zbog svoje provizije, jer uglavnom svi rade za minimalni prihod plus provizija,
govore stvari koje policu uzdižu u nebesa pri tome prešućujući detalje koji ne
idu na ruku klijentu. Demistificirajmo te detalje.

OSIGURANA SVOTA:  ovo je iznos koji se upisuje u policu
životnog osiguranja te koji će biti isplaćen prilikom DOŽIVLJENJA. A što je sad
to? Dakle, doživljenje je datum trajanja police. Onaj datum definira precizan
dan mjesec i godinu, a odnose na na datum kad polica ZAVRŠAVA. Ako ste danas
(5. svibnja 2015.) upisali da je doživljenje police za deset godina, dakle 5.
svibnja 2025. To je datum DOŽIVLJENJA. Odnosno isplate osigurane svote. I niti
dana ranije. Bitno je znati da se svaki raniji prekid police plaća umanjenom
osiguranom svotom odnosno iznosom koji se isplaćuje odmah. Osim u slučaju
smrti. Onda se osigurana svota isplaćuje odmah.

OTKUP POLICE: Policu je
moguće prekinuti, otkupiti i podignuti dio uplaćenog novca. Ali ne u prve tri
godine osiguranja. Jer onda gubite sve do tada uplaćeno.  Prije nekoliko godina Ustavni sud u Njemačkoj
je ovo pravilo njemačkih Društava proglasio ništavnim, te su Društva morala
isplatiti unazad svim svojim klijentima iznose za prve tri godine štednje. No
ovo nije slučaj kod nas. Dakle, najpametnije je ne prekidati policu. Osim toga,
zašto bi prekidali policu ako vam je namjera štedjeti deset ili više godina?

PRIVREMENI PREKID: Da,
možete prekinuti policu na godinu dana. I onda, nakon toga, uplatom razlike
koju niste uplaćivali, nastaviti policu. Bitno je napomenuti, da kod nekih ili
čak većine Društava, za vrijeme trajanja prekida plaćanja niste osigurani.

UMANJENJE I UVEĆANJE
PREMIJE: I ovo je moguće. Recimo da ste uplaćivali 50 eura mjesečno, te nakon
nekog vremena odlučili tu svotu smanjiti ili povećati. Ovo možete raditi obično
svakih 12 mjeseci, dakle upravo u trenutku kad vam ističe stara ili započinje
nova osiguravajuća godina. No većina Društava prihvatiti će ovo i bez obzira na
12 mjeseci.

KAPITALIZACIJA: Prekid
plaćanja premije, no tek nakon tri godine redovitog plaćanja. Dakle, nakon
isteka tri godine jednostavno prekinete plaćanje te vaša polica ide u tzv
kapitalizaciju. Ovo znači da ćete datumom doživljenja (ovo smo već obradili),
dobiti sav uplaćeni novac. Prekinete plaćati u petoj godini policu sklopljenu
na deset godina, ne plaćate više ništa do isteka, izdaje vam se nova polica sa
novom osiguranom svotom, te sav uplaćeni novac dobivate na isteku.

KREDIT NA POLICU: I ovo je moguće.
Plaćate policu recimo sedam godina, te vam hitno zatreba gotovina. Podignete
otprilike 70% do tog dana uplaćenog iznosa na policu, te vraćate podignuto idućih
godinu dana. I pri tome nastavljate plaćati i policu. I sve vrijeme ste
osigurani na iznos osigurane svote.

Kako sam već rekao, polica
osiguranja života najkvalitetniji je način ulaganja vašeg novca u osiguranje
vlastite mirovine kao i pametan način osiguranja zadržavanja standarda života
vaše familije ako se nešto nepredviđeno desi. Na žalost, ljudi često ovaj način
štednje krivo tumače kao ulaganje u banku ili neki drugi vid špekulativnog
ulaganja, te su problemi prilikom traženja vlastitih prava vrlo česti.

Ulaganje u životno
osiguranje NIJE ulaganje u banku. Pojasnit ću to jednostavnim primjerom, sad
kad znamo osnovne pojmove.  Dakle, osoba
xy uložio je 50 eura u banku. I desio se smrtni slučaj. Nasljednici mogu dobiti
uloženih 50 eura. A kod osiguranja? Osoba xy uložio je mjesečnu premiju 50 eura
sa osiguranom svotom od npr 5.000 eura. I desi se smrtni slučaj. Isplaćuje se
osigurana svota, dakle 5.000 eura. Ovo je minimalan iznos isplate. Jer postoje
i razne kombinacije. Pa jedno društvo sa uplatom istih 50 eura kod npr. smrtnog
slučaja u saobraćajnoj nezgodi isplaćuje osiguranu svotu x10. Dakle, 50.000 eura.
Drugo društvo isplaćuje različite svote, od x2, x3, x4, x5. No najmanja isplata
je osigurana svota.

A što je sa bolestima? Da,
postoji i program koji dodatno osigurava da u slučaju kad osigurana osoba oboli
od neke od 10 ili 20 teških bolesti više ne mora plaćati policu do isteka, jer
uplate preuzima na sebe Društvo. A postoji i mogućnost isplate u slučaju teške
bolesti. Pa klijent ne mora sam plaćati preglede i bolnice. I tako dalje i tako
dalje. Napominjem da ovdje navedena pravila ne vrijede kod svih Društava, već
se razlikuju, ali uglavnom samo u nijansama.

Skip to content